LIINA OJA
AIADISAIN

Tegelen aedade ja haljasalade kujundamisega aktiivsemalt
2005. a. kevadest. 2003. a. lõpetasin Eesti Põllumajandusülikoolis
maastikuarhitektuuri eriala.

TUTVU GALERIIGA

LIIGU HIIREGA ALLAPOOLE
et tutvuda minu teenustega

TEENUSED

Tegelen aedade ja haljasalade kujundamisega aktiivsemalt 2005. a. kevadest. 2003. a. lõpetasin Eesti Põllumajandusülikoolis maastikuarhitektuuri eriala.

Mulle pakub rõõmu kujundada nii väikeseid koduaedu kui suuremaid parke ja haljasalasid. Eriliseks huviobjektiks on meie vanad mõisapargid.

Kõigile, kes vajavad head nõu või abikätt haljastuse alal, jagan hea meelega oma teadmisi ja kogemusi. Teen nii eskiise kui detailseid projekte.

Koostöös Teiega loome enese ümber koduse ja kauni ümbruse.

HALJASTUSPROJEKTID, ESKIISID

Haljastusprojektid, eskiisid

Mahukas kujundusprojekt sisaldab tavaliselt eskiisi, kujundusjoonist, lõikeid, detailseid jooniseid,taimmaterjali nimistut, aiarajatiste detailjooniseid, vaateid, sidumisjooniseid, illustratsioone ning seletuskirja. Kujunduseskiisiga pannakse paika ala ruumiline liigendatus, määratakse ära avatud ja suletud alad, kantakse plaanile kaunid vaated, varjamist vajavad kohad, alad, mis vajavad võõraste pilkude, tuulte vmt. eest varjamist jne. Eskiis ei ole kujunduse osas eriti detailne, plaanile märgitakse nt. puude asukohad, põõsastuse paiknemine, peenarde ja vertikaalhaljastuse asukohad ning murualad. Eskiise tehakse tavaliselt mitu, parima järgi koostatakse detailne kujundusprojekt. On võimalik tellida ka vaid eskiisi tasandil kujundusplaan. Kujundusprojekti mahukuse ja sisu kooskõlastan alati tellijaga ning tema vajadustest lähtuvalt.

KONSULTATSIOONID

Konsultatsioonid

Annan konsultatsiooni haljastuse kujundamise, rajamise ning hoolduse alal, soovitusi erineva taimmaterjali kasutamiseks,nõuandeid olemasoleva aia rekonstrueerimiseks või ümber kujundamiseks jne.

AIANDUSALASED KURSUSED

Aiandusalased kursused

Õppimishuvilistele loen aiandusalaseid kursusi Tartu Rahvaülikoolis ja Tartu Kutsehariduskeskuses. Õppida saab aiakujundust, puittaimi, püsililli ja puude-põõsaste lõikamist, püsilillede sobitamist.

HALJASTUSTE HOOLDUS

Haljastuse hooldus

Haljasalade hoolduse raames teostan põõsaste ja viljapuude kujundus-, sanitaar- ning noorenduslõikust, riisun lehti, rohin peenraid, kastan ja väetan taimi, hooldan hauaplatse jne.

HALJASALADE RAJAMINE

Haljasalade rajamine

Rajamistöödest teostan põõsaste ja rohttaimede istutamist, kasvupinnase ettevalmistamist jm. väiksemamahulisi töid.

PÜSILILLEDE KASVATUS

Püsilillede kasvatus

Alustan püsilillede kasvatusega, rõhuasetus on püsikutel, mida armastan oma kujundustöödes kasutada. Kujunduse tellijal on võimalus osta vajalikke taimi.

HALJASTUSE INVESTEERIMINE

Haljastuse inventeerimine

Haljastuse inventeerimisel hindan olemasoleva pargi või aia seisukorda, väärtust ning määran kindlaks seal kasvavad liigid. Inventeerimine on väga oluline etapp vanade parkide rekonstrueerimisel ja hooldamisel.

HALJASALADE HOOLDUSPLAANID

Haljasalade hooldusplaanid

Hooldusplaane koostan nii aedadele kui parkidele. Tellijatena on oodatud kohalikud omavalitsused ja parke valitsevad ametkonnad. Hooldusplaanid on eriti vajalikud vanade mõisaparkide korrastamisel ning uuendamisel. Need on eelduseks kaitsealuste parkide tõhusal kaitsmisel ja säilitamisel.

GIIDITEENUS MÕISA- JA LINNAPARKIDES JT. HALJASALADEL

Giiditeenus mõisa- ja linnaparkides jt. haljasaladel

Oodatud on pargiarhitektuurist huvitatud grupid, kellele pakun konkreetse pargi ajalugu ja kujundust tutvustavaid ringkäike Eesti mõisaparkides.

GALERII

KONTAKT

liina33oja@gmail.com

  Liina Oja

  Liina Oja FIE 2024

  CONTACT US

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

  Sending

  Log in with your credentials

  Forgot your details?